درباره وبلاگ


به وبلاگ من خوش آمدید
آخرین مطالب
پيوندها
نويسندگاننام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 102
بازدید دیروز : 178
بازدید هفته : 102
بازدید ماه : 5987
بازدید کل : 174203
تعداد مطالب : 332
تعداد نظرات : 1057
تعداد آنلاین : 1... فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

...
...  ...
... ...
استخاره آنلاین با قرآن کریم

...

تعبیر خواب آنلاین

...
... ...
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
 ...


 ... ...
... تماس با ما ...
 ... ... ...   ...

.

...

...

.

...

.

...

•*♥*• دلنــوشـــته هـای دلــــــنشـین •*♥*•
AsheGhaNe haye Man
 

 

 

گاهـــــــی سکــــوتــــــیعنـــــی امّـــا …

 

یعنـــی اگـــــــر …یعنــــــی هـــزار و یکـــــــ دلیـــل

 

کــــه “دل” مـــی ترســـد بلند بگویـــد …

 

 

 

 

 

 

 

 

 


آدم هـــا لالتـــــ مــــی کننـــد...

بعــد هـــی مــــی پــرسنــد:

چـــرا حرفــــــــ نمـــــی زنــــی؟


این خنـــده دارترین نمایشنامـــه ی دنیاستــــــــ !

 

 

 

 

 

 

 

ﻫﻤــﻪ ﺍﺧﻄـﺎﺭ ﻫــﺎ " ﺯَﻧــــﮓ " ﻧﺪﺍﺭﻧـــﺪ

ﮔـــﺎﻫـــــﯽ

" ﺳــــــﮑﻮتــــــــ "

ﺁﺧــــــﺮﯾﻦ " ﺍﺧﻄــــــﺎﺭ " ﺍﺳتـــــــــــ !

 

 

 

 

 

يكــــــ قـــرن سكــوتــــــ مـــي خواهــم!

به احتــرام تمام حرفهــايي كه ننوشته، كشته شـــدند.

به احتـــرام تمام دلخــوشي هــاي نوپايــي كه قتل عــام شــدند.

سكوت صد ساله مي خواهــم در سوگ لبخنــدهايي كه

زاده نشدهــ

سقط شــدنـــد...

 

 

 

 

 

 


آهستـــه بیــــا

چیـــزی هــــم ننـــویـــس


نظــــــــــــــر هــــم نگــــذار


همــــان کــــه بخـــوانـــی بـــس استــــــــــــ


مــــن بــــه بـــی محلــــی آدمـــها عـــادتــــــ دارم


 

 

 

 

 

 

لبــخــنـــدی کــه در چهـــره ام مـــی بینـــی معنــایــش

ایـــن نیستـــــــــــ کــه زندگـــی ام بـــی نقـــص استــــــــــــ ،

بلکــــه قـــدردان داشتـــه هـــایم هستــــــم

و از خـــدا بخـــاطــــر نعمتــــــــــ هـــایــش

سپـــاســگـــذارم

 

 

بازگشته ام

با کوله باری از شعر های ناگفته...

تنها اینجا

مکان امن عاشقانه های من است ...

 

 

 

 

 

 

همیشــــه یادتــــــــــــ باشـــه :

وقتــــــــی همـــه تـــو را تنهـــا گــــذاشتنــــد

" خــــدا ستــــــــ کـــه با تــو مـــی مــــونه "


قـــدرشــــو بــــدون...!

 

 

 
دارم از تــو حــرف مـــی زنــم ...

امــــا روحــت هـــم از نوشــــته هــایم خبــر نــدارد ...

ایــــرادی نــــدارد یــادِ تــو ...

به نوشتــــه هــایم رنــگـــــ مــــی دهــد ...

شــایــد دیگــری بخــــواند و آرام گیــــرد ذهــــنِ پریشــــانش …

 

 

 

 
دلـتنگــــــ  که باشـــي ، تمام تلاشتــــــــــ را هـــم که بکنـــی تا خـــوش بـگـــذرد

و لحظـــه ای فــرامـــوشش کنـــی فایـــده نـــدارد

تو دلتــــــــــــــ تنگــــــــ استـــــــــــــ ...

دلتـــــــــ بـــرای همـــان یکـــــــ نفــــــر تنگــــــــــ استـــــــــ ...

تا نیایـــــــــد ... تا نباشـــــــد ... تـــو هنـــوز دلتنـگـــی ...
 

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 34 صفحه بعد